tadaphacomvn Free

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế Việt Nam Anh Quốc – Trường Đại Hưng Hệ thống nhà máy Lis Group đạt chuẩn GMP chuyên: Gia công sản xuất sữa bột chức năng, Gia công sản xuất thực phẩm chức năng. Address: Liền kề 16-19, KĐT mới, An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

Website1: http://tadaphaco.com.vn/

Website2: http://tadaphaco.vn/

MST/DKKD/QDTL: 0105716834

Mail: [email protected]

Hotline: 0942.386.863 / 0329016668

#Tadaphaco, #Lisgroup, #giacongsuabot, #giacongthucphamchucnang

Share
Info
Galleries
Latest

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế Việt Nam Anh Quốc – Trường Đại Hưng Hệ thống nhà máy Lis Group đạt chuẩn GMP chuyên: Gia công sản xuất sữa bột chức năng, Gia công sản xuất thực phẩm chức năng. Address: Liền kề 16-19, KĐT mới, An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

Website1: http://tadaphaco.com.vn/

Website2: http://tadaphaco.vn/

MST/DKKD/QDTL: 0105716834

Mail: [email protected]

Hotline: 0942.386.863 / 0329016668#Tadaphaco, #Lisgroup, #giacongsuabot, #giacongthucphamchucnang

0
0.00