Šī ir Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta (RSU DDVVI) izveidota vietne, kur iespējams lejupielādēt vai noskatīties dažādus DDVVI un tā sadarbības partneru sagatavotos multimediju informatīvos materiālus.

RSU DDVVI veic zinātnisku izpēti, apmācības un dažādu informatīvo pasākumu organizēšanu drošas un veselībai nekaitīgas darba vides nodrošināšanai, tai skaitā organizē dažādus pasākumus Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta Latvijā Informācijas padomes apstiprinātā "Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns" realizācijai, kuru finansē Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Info par RSU DDVVI: www.rsu.lv/ddvvi Info par darba vidi Latvijā: www.stradavesels.lv Info tālrunis: 67409139

Lejupielādējāmos un aplūkojamos materiālus var aplūkot šeit: https://failiem.lv/u/rfrdhyi

0
0.00