SELAMAT4NGO adalah contoh format template yang disediakan oleh JPPM Negeri Selangor untuk menjadi panduan atau kegunaan persatuan. Setakat ini, contoh format template yang disediakan ialah bagi :-

1. Borang Permohonan Keahlian;

2. Buku Daftar Ahli;

3. Rekod Yuran Keahlian;

4. Notis Panggilan Mesyuarat Jawatankuasa;

5. Notis Panggilan Mesyuarat Agung Tahunan;

6. Notis Panggilan Mesyuarat Agung Khas;

7. Minit Mesyuarat Jawatankuasa;

8. Minit Mesyuarat Agung Tahunan;

9. Minit Mesyuarat Agung Khas;

10. Rekod Pendapatan dan Perbelanjaan Bulanan;

11. Penyata Kewangan (Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi Tahun Kewangan)

0
0.00