Baltezera baznīcas gailis

Will be deleted: Jun 17, 2019
Baltezera baznīcas atjaunotā torņa gaiļa iesvētīšana un pacelšana tornī. Foto Anna Barone - Liepiņa, Ivars Jēkabsons (foto ar gaiļa pacelšanu)
Share the link
to
Anyone with the link can view
Share link via:

or email link to people: